DANH HIỆU GIẢI THƯỞNG | | Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình

DANH HIỆU GIẢI THƯỞNG | | Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình

English Vietnamese
Giới thiệu
Giới thiệu sản phẩm

 • Phân NPK-S+TE NINH BÌNH 17.5.16-6S+TE

 • Phân lân nung chảy dạng viên

 • Phân đa dinh dưỡng NPKS 10-12-5-3S-20CaO

 • Phân đa dinh dưỡng NPK 17-5-16-1

 • Phân NPK NINH BÌNH 9.10.2-8

 • Phân NPK NINH BÌNH 6.10.2-8

 • Phân NPK NINH BÌNH 11-2-11+TE

 • Phân đa dinh dưỡng NPK 10-12-5

 • Phân đa dinh dưỡng NPK 10-10-12

 • Phân đa dinh dưỡng NPK 10-10-5

 • Phân đa dinh dưỡng NPKS 6-12-2-2

 • Phân đa dinh dưỡng NPK 6-12-2

 • Phân đa dinh dưỡng NPK 5-12-3

 • Phân NPK NINH BÌNH 8-10-3-8

 • Phân NPK NINH BÌNH 16.12.8 +TE

 • Phân NPK NINH BÌNH 5-10-3-8

 • Phân NPK NINH BÌNH 12-2-10+TE

 • Phân NPK NINH BÌNH 16-16-8 +TE

 • Phân lân nung chảy (FMP)
Video
Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình

Giải thưởng

 • HUY CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG 2

 • GIẢI VÀNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA

 • HUY CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG 3

 • SAO VÀNG ĐẤT VIỆT NĂM 2005 VÀ 2008

 • SAO VÀNG ĐẤT VIỆT NĂM 2011 VÀ 2013

 • GIẢI THƯỞNG TRÍ TUỆ VIỆT NAM

 • GIẢI THƯỞNG BẠN NHÀ NÔNG

 • HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO

 • THƯƠNG HIỆU MẠNH 2009

 • THƯƠNG HIỆU XANH BỀN VỮNG

 • VÌ SỰ NGHIỆP BẢO VỆ TNMT

 • THƯƠNG HIỆU MẠNH 2008

 • THƯƠNG HIỆU VIỆT

 • THƯƠNG HIỆU HỘI NHẬP QUỐC TẾ

 • CÚP NÔNG NGHIỆP NÔNG DÂN NÔNG THÔN

 • BÔNG LÚA VÀNG VIỆT NAM
DANH HIỆU GIẢI THƯỞNG
DANH HIỆU GIẢI THƯỞNG
04:04 - 15/08/2014

Các danh hiệu đã đạt được

- Huân chương Lao động hạng Nhì: giai đoạn 2006 – 2010

- Huân chương Lao động hạng Ba: giai đoạn 2001 – 2005

- Cờ thi đua của Chính phủ năm 2008

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về chấp hành nghĩa vụ nộp thuế từ năm 2002 – 2004

- Cờ thi đua xuất sắc Bộ Công nghiệp năm 2004, 2005, 2006.

- Cờ thi đua xuất sắc Bộ Lao động thương binh xã hội năm 2007 – 2008

- Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu khối các doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình năm 2006, 2007, 2008

- Giải thưởng “Sao vàng Đất Việt” năm 2005.

- Giải thưởng “Bạn nhà nông Việt Nam” năm 2005, 2007

- Giải thưởng “Cúp vàng sản phẩm thương hiệu Việt – Uy tín chất lượng” năm 2006.

- Giải thưởng “Sản phẩm thương hiệu Việt hội nhập WTO” năm 2007; 2008

- Giải thưởng Thương hiệu xanh bền vững năm 2008, 2009

- Giải thưởng Công nghệ xanh năm 2009

- Danh hiệu: Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 do người tiêu dùng bình chọn

- Giải thưởng “Bông lúa vàng Việt Nam – Thương hiệu vàng chất lượng” năm 2007, 2008, 2009

- Giải thưởng Trí tuệ Việt Nam năm 2008

- Giải thưởng Sao vàng Đất Việt khu vực Đồng bằng Sông Hồng năm 2008

- Giải thưởng Sao vàng Đất Việt TOP 100 năm 2008

- Giải thưởng Sao vàng Đất Việt TOP 200 năm 2011

- Giải thưởng Sao vàng Đất Việt TOP 100 năm 2013

- Giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong công tác từ năm 2005 đến năm 2007 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong công tác An toàn - Vệ sinh  lao động và Phòng chống cháy nổ từ năm 2007 đến năm 2009 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

- Giải thưởng Công nghệ xanh Việt Nam vì sự nghiệp bảo vệ thiên nhiên môi trường

- Giải thưởng Vì sự phát triển Nông Nghiệp, Nông Dân, Nông Thôn năm 2010

- Giải Vàng chất lượng quốc gia năm 2014

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về giải vàng chất lượng Việt Nam năm 2014

- Giải thưởng Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2013, 2016