Tiếng ViệtEnglish

Giá vàng
Loại
Mua
Bán
SBJ
SJC
(Nguồn: )

Tỷ giá ngoại tệ
(Nguồn: )

Chứng nhận

Huân chương lao động hạng Hai

Bằng huân chương lao động hạng Hai

Huân chương lao động hạng Ba

Bằng huân chương lao động hạng Ba

Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam

Giải thưởng Trí tuệ Việt Nam

Giải thưởng Bạn nhà nông

Sao vàng đất Việt 2008

Thương hiệu mạnh 2008

Thương hiệu hội nhập quốc tế

Thương hiệu Việt

hvnclc

thuong hieu xanh ben vung

vi su nghiep bao ve tnmt

thuong hieu manh 2009

cup nong nghiep nong dan nong thon

QUY TRÌNH BÓN PHÂN ĐA DINH DƯỠNG NINH BÌNH CHO CÂY LÚA

1.

Cách bón

Bón lót: Bón lót sâu trước khi cấy toàn bộ lượng phân chuồng và lượng phân NPK Ninh Bình chuyên dùng cho bón lót.

Bón thúc:    

            - Bón thúc lần 1: sau khi cây lúa đã bén rễ hồi xanh (Vụ xuân tuỳ điều kiện thời tiết, Vụ mùa bón sau cấy từ 7-10 ngày khi lúa đã bén rễ hồi xanh)                    

            - Bón thúc lần 2 khi cây lúa chuẩn bị đứng cái làm đòng

2. Lượng bón đối với vụ Hè Thu

Trên đất phù sa (Lượng bón kg/sào 360m2)

Lúa lai

Lúa thuần

Bón lót 2-3 tạ phân chuồng

Bón thúc 1

(đẻ nhánh)

Bón thúc 2 (đón đòng)

Bón lót 2-3 tạ phân chuồng

Bón thúc 1 (đẻ nhánh)

Bón thúc 2

(đón đòng)

Cách 1:

25 kg NPK 10.10.5

Hoặc NPK 10.12.5

2 - 3 kg urê

2-3 kg Kali

Cách 1:

25 kg NPK 10.10.5

Hoặc NPK 10.12.5

2 kg Urê

2-3 kg Urê

Hoặc 7 - 8 kg

NPK 17.5.16

0

Hoặc 6 -7 kg

NPK 17.5.16

0

Cách 2:

13 kg NPK 16.16.8

3 kg NPK16.16.8 + 2 kg Urea

2-3 kg Kali

Cách 2:

13 kg

NPK 16.16.8

3 kg NPK16.16.8 +1 -2 kg Urea

2-3 kg Kali

 Trên đất chua chũng, lầy thụt (Lượng bón kg/sào 360m2)

Lúa lai

Lúa thuần

Bón lót

2-3 tạ phân chuồng

Bón thúc 1

(đẻ nhánh)

Bón thúc 2

(đón đòng)

Bón lót

2-3 tạ phân chuồng

Bón thúc 1

(đẻ nhánh)

Bón thúc 2

(đón đòng)

Cách 1:

25 kg NPK 5.12.3

Hoặc NPK 6.12.2

4 - 5 kg urê

3 - 4 kg Kali

Cách 1:

25 kg NPK 5.12.3

Hoặc NPK 6.12.2

3 - 4 kg Urê

2 - 3 kg kali

Hoặc 10 -11 kg

NPK 17.5.16

0

Hoặc 9-10 kg

NPK 17.5.16

0

Cách 2:

25 kg

NPK 10.10.5

Hoặc

NPK 10.12.5

2 - 3 kg urê

2-3 kg Kali

Cách 2:

25 kg

NPK 10.10.5

Hoặc

NPK 10.12.5

2 kg urê

2-3 kg Kali

 

Hoặc 8 - 9 kg

NPK 17.5.16

0

Hoặc7-8 kg

NPK 17.5.16

0

3. Lượng bón đối với vụ Xuân

Trên đất phù sa (Lượng bón kg/sào 360m2)

Lúa lai

Lúa thuần

Bón lót 2-3 tạ phân chuồng

Bón thúc 1

(đẻ nhánh)

Bón thúc 2 (đón đòng)

Bón lót 2-3 tạ phân chuồng

Bón thúc 1

(đẻ nhánh)

Bón thúc 2

(đón đòng)

Cách 1:

25 kg NPK 10.10.5

Hoặc NPK10.12.5

3 - 4 kg urê

2-3 kg Kali

Cách 1:

25 kg NPK 10.10.5

Hoặc NPK 10.12.5

2-3 kg Urê

2-3 kg Urê

Hoặc 9 - 10 kg

NPK 17.5.16

0

Hoặc 7-8 kg

NPK 17.5.16

0

Hoặc 14 - 15 kg

NPK 10.5.10

0

Hoặc 11-12 kg

NPK 10.5.10

 

Cách 2:

13 kg

NPK16.16.8

3 kg NPK16.16.8 + 3 kg Urea

2-3 kg Kali

Cách 2:

13 kg

NPK 16.16.8

3 kg NPK16.16.8 + 2 kg Urea

2-3 kg Kali

 Trên đất chua chũng, lầy thụt (Lượng bón kg/sào 360m2)

Lúa lai

Lúa thuần

Bón lót

2-3 tạ phân chuồng

Bón thúc 1

(đẻ nhánh)

Bón thúc 2

(đón đòng)

Bón lót

2-3 tạ phân chuồng

Bón thúc 1

(đẻ nhánh)

Bón thúc 2

(đón đòng)

Cách 1:

25 kg NPK 5.12.3

Hoặc NPK 6.12.2

5 - 6 kg urê

3 - 4 kg Kali

Cách 1:

25 kg NPK 5.12.3

Hoặc NPK 6.12.2

4 - 5 kg Urê

2 - 3 kg kali

Hoặc 12 -13 kg

NPK 17.5.16

0

Hoặc 10-11 kg

NPK 17.5.16

0

Hoặc 18 - 20 kg

NPK 10.5.10

0

Hoặc 15 - 17 kg

NPK 10.5.10

0

Cách 2:

25 kg

NPK 10.10.5

Hoặc

NPK 10.12.5

3 - 4 kg urê

2-3 kg Kali

Cách 2:

25 kg

NPK 10.10.5

Hoặc

NPK 10.12.5

2-3 kg urê

2-3 kg Kali

 

Hoặc 9 - 10 kg

NPK 17.5.16

0

Hoặc 8-9 kg

NPK 17.5.16

0

Hoặc 14 - 15 kg

NPK 10.5.10

0

Hoặc 12 - 13 kg

NPK 10.5.10

0

 

  Cialis, Generic viagra, Cialis online

Các bài viết liên quan

tin hot, tin nóng, tin nóng, bao moi, bao phu nu, tin hot nhat, tin nóng 24h, clip nong, phim khieu dam, tin 24h, truyen 18+, tieu thuyet tinh yeu, truyen nguoi lon