Giao Bộ NN-PTNT quản lí nhà nước về phân bón | Tin tức | Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình

Giao Bộ NN-PTNT quản lí nhà nước về phân bón | Tin tức | Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình

English Vietnamese
Giới thiệu sản phẩm

 • Phân NPK-S+TE NINH BÌNH 17.5.16-6S+TE

 • Phân lân nung chảy dạng viên

 • Phân đa dinh dưỡng NPKS 10-12-5-3S-20CaO

 • Phân đa dinh dưỡng NPK 17-5-16-1

 • Phân NPK NINH BÌNH 11-2-11+TE

 • Phân đa dinh dưỡng NPK 10-12-5

 • Phân đa dinh dưỡng NPK 10-10-12

 • Phân đa dinh dưỡng NPK 10-10-5

 • Phân đa dinh dưỡng NPK 5-12-3

 • Phân NPK NINH BÌNH 8-10-3-8

 • Phân NPK NINH BÌNH 16.12.8 +TE

 • Phân NPK NINH BÌNH 5-10-3-8

 • Phân NPK NINH BÌNH 12-2-10+TE

 • Phân NPK NINH BÌNH 16-16-8 +TE

 • Phân lân nung chảy (FMP)
Video
Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình

Giải thưởng

 • HUY CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG 2

 • GIẢI VÀNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA

 • HUY CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG 3

 • SAO VÀNG ĐẤT VIỆT NĂM 2005 VÀ 2008

 • SAO VÀNG ĐẤT VIỆT NĂM 2011 VÀ 2013

 • GIẢI THƯỞNG TRÍ TUỆ VIỆT NAM

 • GIẢI THƯỞNG BẠN NHÀ NÔNG

 • HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO

 • THƯƠNG HIỆU MẠNH 2009

 • THƯƠNG HIỆU XANH BỀN VỮNG

 • VÌ SỰ NGHIỆP BẢO VỆ TNMT

 • THƯƠNG HIỆU MẠNH 2008

 • THƯƠNG HIỆU VIỆT

 • THƯƠNG HIỆU HỘI NHẬP QUỐC TẾ

 • CÚP NÔNG NGHIỆP NÔNG DÂN NÔNG THÔN

 • BÔNG LÚA VÀNG VIỆT NAM
Giao Bộ NN-PTNT quản lí nhà nước về phân bón
Giao Bộ NN-PTNT quản lí nhà nước về phân bón
03:21 - 10/03/2017
Ngày 7/3/2017, Văn phòng Chính phủ ký ban hành Công văn số 2000/VPCP-NN gửi Bộ Công thương, Bộ NN-PTNT về việc chủ trì xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định số 202/2013/NĐ-CP về quản lí phân bón...

Ngày 7/3/2017, Văn phòng Chính phủ ký ban hành Công văn số 2000/VPCP-NN gửi Bộ Công thương, Bộ NN-PTNT về việc chủ trì xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định số 202/2013/NĐ-CP về quản lí phân bón trên tinh thần, giao Bộ NN-PTNT là đơn vị chịu trách nhiệm quản lí nhà nước về phân bón.

Theo đó, để thực hiện Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/2/2017 có quy định Bộ NN-PTNT quản lí nhà nước về phân bón và để thống nhất quản lí nhà nước về phân bón, bao gồm phân vô cơ, phân hữu cơ và phân bón khác, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

Bộ NN-PTNT căn cứ nhiệm vụ quản lí nhà nước về phân bón được giao tại Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/2/2017, chủ trì phối hợp với Bộ Công thương, các bộ, ngành, tổ chức liên quan tiếp nhận hồ sơ xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 202/2013/NĐ-CP về quản lí phân bón của Bộ Công thương đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại văn bản số 2384/VPCP-KTN ngày 6/4/2016.

Khẩn trương rà soát, nghiên cứu soạn thảo nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định 202 về quản lí phân bón để trình Chính phủ trong tháng 6/2017. Bộ Công Thương chuyển giao hồ sơ xây dựng dự thảo nghị định cho Bộ NN-PTNT để nghiên cứu, tiếp thu.
Trước đó, TW Hiệp hội Phân bón Việt Nam có công văn số 19/CV-PB ngày 8/11/2016 gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiến nghị về việc giao ngành phân bón cho một bộ quản lí nhà nước sau khi nảy sinh rất nhiều bất cập, kẽ hở, chồng chéo kể từ khi Nghị định 202 về phân bón có hiệu lực.

Về phía Bộ NN-PTNT, ngày 28/2/2017, Ban cán sự Đảng Bộ NN-PTNT ban hành Nghị quyết số 242-NQ/BCS về việc triển khai Nghị định số 15/2017/NĐ-CP, trong phần điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của một số đơn vị trực thuộc, Ban cán sự Đảng Bộ NN-PTNT thống nhất chủ trương giao Cục BVTV thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Bộ thực hiện chức năng quản lí nhà nước về phân bón, trước đó nhiệm vụ này được giao cho Cục Trồng trọt.

(Nguồn: Nongnghiep.vn)