NIFERCO Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 | Tin tức | Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình

NIFERCO Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 | Tin tức | Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình

English Vietnamese
Giới thiệu sản phẩm

 • Phân NPK-S+TE NINH BÌNH 17.5.16-6S+TE

 • Phân lân nung chảy dạng viên

 • Phân đa dinh dưỡng NPKS 10-12-5-3S-20CaO

 • Phân đa dinh dưỡng NPK 17-5-16-1

 • Phân NPK NINH BÌNH 9.10.2-8

 • Phân NPK NINH BÌNH 6.10.2-8

 • Phân NPK NINH BÌNH 11-2-11+TE

 • Phân đa dinh dưỡng NPK 10-12-5

 • Phân đa dinh dưỡng NPK 10-10-12

 • Phân đa dinh dưỡng NPK 10-10-5

 • Phân đa dinh dưỡng NPKS 6-12-2-2

 • Phân đa dinh dưỡng NPK 6-12-2

 • Phân đa dinh dưỡng NPK 5-12-3

 • Phân NPK NINH BÌNH 8-10-3-8

 • Phân NPK NINH BÌNH 16.12.8 +TE

 • Phân NPK NINH BÌNH 5-10-3-8

 • Phân NPK NINH BÌNH 12-2-10+TE

 • Phân NPK NINH BÌNH 16-16-8 +TE

 • Phân lân nung chảy (FMP)
Video
Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình

Giải thưởng

 • HUY CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG 2

 • GIẢI VÀNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA

 • HUY CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG 3

 • SAO VÀNG ĐẤT VIỆT NĂM 2005 VÀ 2008

 • SAO VÀNG ĐẤT VIỆT NĂM 2011 VÀ 2013

 • GIẢI THƯỞNG TRÍ TUỆ VIỆT NAM

 • GIẢI THƯỞNG BẠN NHÀ NÔNG

 • HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO

 • THƯƠNG HIỆU MẠNH 2009

 • THƯƠNG HIỆU XANH BỀN VỮNG

 • VÌ SỰ NGHIỆP BẢO VỆ TNMT

 • THƯƠNG HIỆU MẠNH 2008

 • THƯƠNG HIỆU VIỆT

 • THƯƠNG HIỆU HỘI NHẬP QUỐC TẾ

 • CÚP NÔNG NGHIỆP NÔNG DÂN NÔNG THÔN

 • BÔNG LÚA VÀNG VIỆT NAM
NIFERCO Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
NIFERCO Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
09:05 - 27/04/2018
Ngày 27/04/2018 Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Năm 2017, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phân bón  nói chung và của Công ty nói riêng gặp nhiều khó khăn như: thời tiết khắc nghiệt đặc biệt mưa lũ xảy ra khu vực miền Bắc, miền Trung; sự cạnh tranh giữa các nhà cung cấp phân bón mới trên thị trường; giá nông sản thấp,… trước những khó khăn thách thức mới, HĐQT, Ban Giám đốc Công ty đã xác định rõ và tập trung trong công tác quản trị doanh nghiệp, tăng cường công tác quản lý, bám sát các mục tiêu kế hoạch đã đề ra; đồng thời xây dựng và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hiệu quả tốt nhất cho doanh nghiệp.

            Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được duy trì ổn định và đạt được kết quả:

           - Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá thực tế): 577,078  tỷ đồng, bằng 110% so với cùng kỳ và bằng 107% kế hoạch năm 2017.

           - Doanh thu thuần về bán hàng: 563,011 tỷ đồng, bằng 103% so với cùng kỳ và bằng 106% kế hoạch năm 2017.

            - Lợi nhuận trước thuế đạt: 25,037 tỷ đồng, bằng 103% so với cùng kỳ và bằng 104% kế hoạch năm 2017.

            Đại hội Đồng cổ đông đã nhất trí thông qua các báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, các tờ trình đại hội.

            Đại hội Đồng cổ đông đã biểu quyết miễn nhiệm Hội đồng quản trị, ban kiểm soát hết nhiệm kỳ 2013-2018.

            Đại hội Đồng cổ đông đã bầu Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023

            Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình nhiệm kỳ 2018 - 2023:

                        - Ông Nguyễn Văn Đông        

                        - Ông Phạm Mạnh Ninh

                        - Ông Hà Huy San                              

                        - Ông Phạm Hồng Sơn                      

                        - Ông Nguyễn Ngọc Thạch                

            Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình nhiệm kỳ 2013-2018:

                        - Bà Tạ Thị Kim Chúc

                        - Ông Vi Hoàng Sơn                          

                        - Bà Hoàng Thị Tiệp

 

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023

 

Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023