NIFERCO Tổ chức Hội nghị người lao động năm 2018 | Tin tức | Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình

NIFERCO Tổ chức Hội nghị người lao động năm 2018 | Tin tức | Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình

English Vietnamese
Giới thiệu sản phẩm

 • Phân NPK-S+TE NINH BÌNH 17.5.16-6S+TE

 • Phân lân nung chảy dạng viên

 • Phân đa dinh dưỡng NPKS 10-12-5-3S-20CaO

 • Phân đa dinh dưỡng NPK 17-5-16-1

 • Phân NPK NINH BÌNH 9.10.2-8

 • Phân NPK NINH BÌNH 6.10.2-8

 • Phân NPK NINH BÌNH 11-2-11+TE

 • Phân đa dinh dưỡng NPK 10-12-5

 • Phân đa dinh dưỡng NPK 10-10-12

 • Phân đa dinh dưỡng NPK 10-10-5

 • Phân đa dinh dưỡng NPKS 6-12-2-2

 • Phân đa dinh dưỡng NPK 6-12-2

 • Phân đa dinh dưỡng NPK 5-12-3

 • Phân NPK NINH BÌNH 8-10-3-8

 • Phân NPK NINH BÌNH 16.12.8 +TE

 • Phân NPK NINH BÌNH 5-10-3-8

 • Phân NPK NINH BÌNH 12-2-10+TE

 • Phân NPK NINH BÌNH 16-16-8 +TE

 • Phân lân nung chảy (FMP)
Video
Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình

Giải thưởng

 • HUY CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG 2

 • GIẢI VÀNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA

 • HUY CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG 3

 • SAO VÀNG ĐẤT VIỆT NĂM 2005 VÀ 2008

 • SAO VÀNG ĐẤT VIỆT NĂM 2011 VÀ 2013

 • GIẢI THƯỞNG TRÍ TUỆ VIỆT NAM

 • GIẢI THƯỞNG BẠN NHÀ NÔNG

 • HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO

 • THƯƠNG HIỆU MẠNH 2009

 • THƯƠNG HIỆU XANH BỀN VỮNG

 • VÌ SỰ NGHIỆP BẢO VỆ TNMT

 • THƯƠNG HIỆU MẠNH 2008

 • THƯƠNG HIỆU VIỆT

 • THƯƠNG HIỆU HỘI NHẬP QUỐC TẾ

 • CÚP NÔNG NGHIỆP NÔNG DÂN NÔNG THÔN

 • BÔNG LÚA VÀNG VIỆT NAM
NIFERCO Tổ chức Hội nghị người lao động năm 2018
NIFERCO Tổ chức Hội nghị người lao động năm 2018
03:41 - 08/05/2018

Ngày 04/5/2018 Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình tổ chức Hội nghị đại biểu công nhân lao động với 80 đại biểu công nhân trong Công ty về dự.

Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Phú Cường chủ tịch HĐTV tập đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam, đồng chí Bùi Thế Chuyên phó Tổng Giám đốc tập đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam, đồng chí Vũ tiến Dũng Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Đông chủ tịch HĐQT Công ty.

Hội nghị đã kiểm điểm, đánh giá những mặt làm được, chưa làm được và rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 với kết quả đạt được là:

            - Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá thực tế): 577,078 tỷ đồng, bằng 110% so với cùng kỳ và bằng 107% kế hoạch năm 2017.

           - Doanh thu thuần về bán hàng: 563,011 tỷ đồng, bằng 103% so với cùng kỳ và bằng 106% kế hoạch năm 2017.

            - Lợi nhuận trước thuế đạt: 25,037 tỷ đồng, bằng 103% so với cùng kỳ và bằng 104% kế hoạch năm 2017.

Hội nghị đã tập trung phân tích đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, đánh giá mục tiêu và các giải pháp thực hiện công tác quản lý sản xuất, khoa học kỹ thuật, bảo vệ môi trường năm 2018, v.v... Báo cáo dự thảo bổ sung, sửa đổi Thoả ước lao động tập thể, nội quy, quy định của Công ty; thống nhất đề ra mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2018; nghe Giám đốc Công ty giải đáp kiến nghị của công nhân lao động.

Hội nghị được nghe các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Phú Cường chủ tịch HĐTV tập đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam.

Hội nghị đã bầu thành viên tham gia đối thoại định kỳ, Hội nghị thống nhất thông qua mức đóng góp quỹ an sinh xã hôi tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Hội nghị đã phát động phong trào thi đua lao động, sáng kiến cải tiến tiết kiệm sâu rộng tới toàn thể cán bộ công nhân trong Công ty.

Với tinh thần làm việc trách nhiệm, dân chủ cao Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị công nhân lao động năm 2018.

 

Đồng chí Nguyễn Phú Cường Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Hóa chất Vệt Nam phát biểu tại hội nghị