Phân lân nung chảy Ninh Bình dạng viên Top 11 sản phẩm "Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam khu vực đồng bằng Sông Hồng" năm 2018 | Tin tức | Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình

Phân lân nung chảy Ninh Bình dạng viên Top 11 sản phẩm "Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam khu vực đồng bằng Sông Hồng" năm 2018 | Tin tức | Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình

English Vietnamese
Giới thiệu sản phẩm

 • Phân NPK-S+TE NINH BÌNH 17.5.16-6S+TE

 • Phân lân nung chảy dạng viên

 • Phân đa dinh dưỡng NPKS 10-12-5-3S-20CaO

 • Phân đa dinh dưỡng NPK 17-5-16-1

 • Phân NPK NINH BÌNH 9.10.2-8

 • Phân NPK NINH BÌNH 6.10.2-8

 • Phân NPK NINH BÌNH 11-2-11+TE

 • Phân đa dinh dưỡng NPK 10-12-5

 • Phân đa dinh dưỡng NPK 10-10-12

 • Phân đa dinh dưỡng NPK 10-10-5

 • Phân đa dinh dưỡng NPKS 6-12-2-2

 • Phân đa dinh dưỡng NPK 6-12-2

 • Phân đa dinh dưỡng NPK 5-12-3

 • Phân NPK NINH BÌNH 8-10-3-8

 • Phân NPK NINH BÌNH 16.12.8 +TE

 • Phân NPK NINH BÌNH 5-10-3-8

 • Phân NPK NINH BÌNH 12-2-10+TE

 • Phân NPK NINH BÌNH 16-16-8 +TE

 • Phân lân nung chảy (FMP)
Video
Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình

Giải thưởng

 • HUY CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG 2

 • GIẢI VÀNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA

 • HUY CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG 3

 • SAO VÀNG ĐẤT VIỆT NĂM 2005 VÀ 2008

 • SAO VÀNG ĐẤT VIỆT NĂM 2011 VÀ 2013

 • GIẢI THƯỞNG TRÍ TUỆ VIỆT NAM

 • GIẢI THƯỞNG BẠN NHÀ NÔNG

 • HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO

 • THƯƠNG HIỆU MẠNH 2009

 • THƯƠNG HIỆU XANH BỀN VỮNG

 • VÌ SỰ NGHIỆP BẢO VỆ TNMT

 • THƯƠNG HIỆU MẠNH 2008

 • THƯƠNG HIỆU VIỆT

 • THƯƠNG HIỆU HỘI NHẬP QUỐC TẾ

 • CÚP NÔNG NGHIỆP NÔNG DÂN NÔNG THÔN

 • BÔNG LÚA VÀNG VIỆT NAM
Phân lân nung chảy Ninh Bình dạng viên Top 11 sản phẩm
Phân lân nung chảy Ninh Bình dạng viên Top 11 sản phẩm "Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam khu vực đồng bằng Sông Hồng" năm 2018
03:34 - 23/05/2018

Sáng 20/5/2018 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm 11 gian hàng trưng bày 33 sản phẩm “Tự hào Trí tuệ lao động Việt Nam khu vực đồng bằng sông Hồng” được tổ chức tại Hà Nam.

Triển lãm “Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam khu vực đồng bằng sông Hồng” trưng bày 33 sản phẩm, trong đó có 11 sản phẩm vinh dự nhận bằng khen của Ban Chấp hành TLĐLĐVN. Đây đều là những sản phẩm xuất sắc do chính người lao động trong doanh nghiệp sáng tạo hoặc trực tiếp hoàn thiện và sản xuất. Nó kết tinh bàn tay tài hoa, tình yêu nghề nghiệp và trí tuệ của người lao động Việt Nam.

Sản phẩm Phân lân nung chảy Ninh Bình dạng viên được vinh danh trong Top 11 sản phẩm "Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam khu vực đồng bằng Sông Hồng" năm 2018.

 

Giám đốc Công ty nhận bằng khen của Ban chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

 

Lãnh đạo Đảng, nhà nước và tỉnh Ninh Bình tại gian hàng của tỉnh Ninh Bình