Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình lần thứ XV nhiệm kỳ, 2020-2025 | Tin tức | Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình

Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình lần thứ XV nhiệm kỳ, 2020-2025 | Tin tức | Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình

English Vietnamese
Giới thiệu sản phẩm

 • Phân NPK-S+TE NINH BÌNH 17.5.16-6S+TE

 • Phân lân nung chảy dạng viên

 • Phân đa dinh dưỡng NPKS 10-12-5-3S-20CaO

 • Phân đa dinh dưỡng NPK 17-5-16-1

 • Phân NPK NINH BÌNH 11-2-11+TE

 • Phân đa dinh dưỡng NPK 10-12-5

 • Phân đa dinh dưỡng NPK 10-10-12

 • Phân đa dinh dưỡng NPK 10-10-5

 • Phân đa dinh dưỡng NPK 5-12-3

 • Phân NPK NINH BÌNH 8-10-3-8

 • Phân NPK NINH BÌNH 16.12.8 +TE

 • Phân NPK NINH BÌNH 5-10-3-8

 • Phân NPK NINH BÌNH 12-2-10+TE

 • Phân NPK NINH BÌNH 16-16-8 +TE

 • Phân lân nung chảy (FMP)
Video
Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình

Giải thưởng

 • HUY CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG 2

 • GIẢI VÀNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA

 • HUY CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG 3

 • SAO VÀNG ĐẤT VIỆT NĂM 2005 VÀ 2008

 • SAO VÀNG ĐẤT VIỆT NĂM 2011 VÀ 2013

 • GIẢI THƯỞNG TRÍ TUỆ VIỆT NAM

 • GIẢI THƯỞNG BẠN NHÀ NÔNG

 • HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO

 • THƯƠNG HIỆU MẠNH 2009

 • THƯƠNG HIỆU XANH BỀN VỮNG

 • VÌ SỰ NGHIỆP BẢO VỆ TNMT

 • THƯƠNG HIỆU MẠNH 2008

 • THƯƠNG HIỆU VIỆT

 • THƯƠNG HIỆU HỘI NHẬP QUỐC TẾ

 • CÚP NÔNG NGHIỆP NÔNG DÂN NÔNG THÔN

 • BÔNG LÚA VÀNG VIỆT NAM
Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình lần thứ XV nhiệm kỳ, 2020-2025
Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình lần thứ XV nhiệm kỳ, 2020-2025
07:48 - 02/06/2020
Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra ngày 29 tháng 5 năm 2020.

 

Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo và phát triển”; chủ đề của Đại hội “Nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của đảng bộ; Phát huy dân chủ đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, chủ động tham gia cách mạng công nghiệp 4.0, xây dựng Công ty phát triển bền vững.

Báo cáo chính trị tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ qua, mặc dù sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, nhưng các chỉ tiêu của Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, Công ty đều đạt và vượt. Đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ với nhà nước, các chế độ chính sách với người lao động, với cổ đông, không ngừng xây dựng Đảng bộ, Công ty phát triển bền vững.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Công ty đã đề ra phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu với phương hướng chung: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, phát huy dân chủ đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, giữa vứng kỷ luật, kỷ cương; tăng cường coogn tác chính trị tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát, coogn tác tuyên truyền và hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội; tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết vầ xấy dựng Đảng; đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối cơ quan và Doanh nhiệp tỉnh lần thứ I.

Đại hội đã bầu BCH khóa mới gồm 11 đồng chí.

 

Đại hội cùng đã bầu 04 đồng chí đại biểu chính thức, 01 đồng chí đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ khối cơ quan và Doanh nhiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Toàn cánh đại hội

 

Đại diện Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

Ban chấp hành Đảng bộ Công ty khóa 2020-2025