Tin tức | Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình

Tin tức | Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình

English Vietnamese
Giới thiệu sản phẩm

 • Phân NPK-S+TE NINH BÌNH 17.5.16-6S+TE

 • Phân lân nung chảy dạng viên

 • Phân đa dinh dưỡng NPKS 10-12-5-3S-20CaO

 • Phân đa dinh dưỡng NPK 17-5-16-1

 • Phân NPK NINH BÌNH 11-2-11+TE

 • Phân đa dinh dưỡng NPK 10-12-5

 • Phân đa dinh dưỡng NPK 10-10-12

 • Phân đa dinh dưỡng NPK 10-10-5

 • Phân đa dinh dưỡng NPK 5-12-3

 • Phân NPK NINH BÌNH 8-10-3-8

 • Phân NPK NINH BÌNH 16.12.8 +TE

 • Phân NPK NINH BÌNH 5-10-3-8

 • Phân NPK NINH BÌNH 12-2-10+TE

 • Phân NPK NINH BÌNH 16-16-8 +TE

 • Phân lân nung chảy (FMP)
Video
Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình

Giải thưởng

 • HUY CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG 2

 • GIẢI VÀNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA

 • HUY CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG 3

 • SAO VÀNG ĐẤT VIỆT NĂM 2005 VÀ 2008

 • SAO VÀNG ĐẤT VIỆT NĂM 2011 VÀ 2013

 • GIẢI THƯỞNG TRÍ TUỆ VIỆT NAM

 • GIẢI THƯỞNG BẠN NHÀ NÔNG

 • HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO

 • THƯƠNG HIỆU MẠNH 2009

 • THƯƠNG HIỆU XANH BỀN VỮNG

 • VÌ SỰ NGHIỆP BẢO VỆ TNMT

 • THƯƠNG HIỆU MẠNH 2008

 • THƯƠNG HIỆU VIỆT

 • THƯƠNG HIỆU HỘI NHẬP QUỐC TẾ

 • CÚP NÔNG NGHIỆP NÔNG DÂN NÔNG THÔN

 • BÔNG LÚA VÀNG VIỆT NAM
08:15 - 31/03/2016
Nắng hạn do biến đổi khí hậu hiện nay sẽ tác động mạnh đến diễn biến trong đất phèn trồng lúa. Sự khô hạn sẽ làm cho mực nước thủy cấp thấp...
Bón thúc NPK Ninh Bình cho lúa
07:36 - 25/03/2016
Vụ ĐX 2015 - 2016 thời tiết diễn biến khá phức tạp, cuối mùa đông ấm và mưa muộn, đất đai mất ải, tàn dư thực vật nhiều là nguy cơ tiềm ẩn các...
Lân nung chảy Ninh Bình cải tạo đất
01:22 - 16/03/2016
Mối quan hệ giữa cây trồng nói chung và cây lúa nói riêng với môi trường đất là rất chặt chẽ, khoa học và biện chứng....
PHÂN LÂN NINH BÌNH: “Xanh” hơn, thành công hơn
06:55 - 04/01/2016
Nhờ tích cực đầu tư, áp dụng khoa học kỹ thuật, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường, chú trọng phát triển các dòng sản phẩm thân thiện với môi...
Vì sao loạn phân bón
09:11 - 03/12/2015
Việc bón phân (đưa chất dinh dưỡng) vào đất rất dễ, song khi bị dư thừa khó mà xử lý loại bỏ nó ra khỏi đất, bởi qui trình này vô cùng khó khăn,...
       16   17   18   19   20