Tổng kết mô hình trình diễn phân hỗn hợp NPK Ninh Bình | Tin tức | Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình

Tổng kết mô hình trình diễn phân hỗn hợp NPK Ninh Bình | Tin tức | Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình

English Vietnamese
Giới thiệu sản phẩm

 • Phân NPK-S+TE NINH BÌNH 17.5.16-6S+TE

 • Phân lân nung chảy dạng viên

 • Phân đa dinh dưỡng NPKS 10-12-5-3S-20CaO

 • Phân đa dinh dưỡng NPK 17-5-16-1

 • Phân NPK NINH BÌNH 11-2-11+TE

 • Phân đa dinh dưỡng NPK 10-12-5

 • Phân đa dinh dưỡng NPK 10-10-12

 • Phân đa dinh dưỡng NPK 10-10-5

 • Phân đa dinh dưỡng NPK 5-12-3

 • Phân NPK NINH BÌNH 8-10-3-8

 • Phân NPK NINH BÌNH 16.12.8 +TE

 • Phân NPK NINH BÌNH 5-10-3-8

 • Phân NPK NINH BÌNH 12-2-10+TE

 • Phân NPK NINH BÌNH 16-16-8 +TE

 • Phân lân nung chảy (FMP)
Video
Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình

Giải thưởng

 • HUY CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG 2

 • GIẢI VÀNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA

 • HUY CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG 3

 • SAO VÀNG ĐẤT VIỆT NĂM 2005 VÀ 2008

 • SAO VÀNG ĐẤT VIỆT NĂM 2011 VÀ 2013

 • GIẢI THƯỞNG TRÍ TUỆ VIỆT NAM

 • GIẢI THƯỞNG BẠN NHÀ NÔNG

 • HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO

 • THƯƠNG HIỆU MẠNH 2009

 • THƯƠNG HIỆU XANH BỀN VỮNG

 • VÌ SỰ NGHIỆP BẢO VỆ TNMT

 • THƯƠNG HIỆU MẠNH 2008

 • THƯƠNG HIỆU VIỆT

 • THƯƠNG HIỆU HỘI NHẬP QUỐC TẾ

 • CÚP NÔNG NGHIỆP NÔNG DÂN NÔNG THÔN

 • BÔNG LÚA VÀNG VIỆT NAM
Tổng kết mô hình trình diễn phân hỗn hợp NPK Ninh Bình
Tổng kết mô hình trình diễn phân hỗn hợp NPK Ninh Bình
01:10 - 16/10/2015

Sáng 15/10/2015, Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình đã Tổng kết mô hình trình diễn sử dụng phân hỗn hợp NPK Ninh Bình cho cây lúa trong vụ hè thu năm 2015 tại Hải Phòng.

 

Mục đích của mô hình nhằm khẳng định chất lượng phân bón NPK Ninh Bình phù hợp với đồng đất ở Hải Phòng và có cơ sở khoa học và thực tiễn để khuyến cáo cho các đơn vị và nông dân đến thăm quan học tập và áp dụng vào thực tiễn sản xuất nhằm tăng năng suất, sản lượng cùng giá trị thu nhập trong việc canh tác lúa.

 

Các đại biểu thăm quan mô hình trồng lúa bón phân NPK Ninh Bình