SẢN PHẨM | Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình

SẢN PHẨM | Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình

English Vietnamese
Giới thiệu sản phẩm

 • Phân NPK-S+TE NINH BÌNH 17.5.16-6S+TE

 • Phân lân nung chảy dạng viên

 • Phân đa dinh dưỡng NPKS 10-12-5-3S-20CaO

 • Phân đa dinh dưỡng NPK 17-5-16-1

 • Phân NPK NINH BÌNH 11-2-11+TE

 • Phân đa dinh dưỡng NPK 10-12-5

 • Phân đa dinh dưỡng NPK 10-10-12

 • Phân đa dinh dưỡng NPK 10-10-5

 • Phân đa dinh dưỡng NPK 5-12-3

 • Phân NPK NINH BÌNH 8-10-3-8

 • Phân NPK NINH BÌNH 16.12.8 +TE

 • Phân NPK NINH BÌNH 5-10-3-8

 • Phân NPK NINH BÌNH 12-2-10+TE

 • Phân NPK NINH BÌNH 16-16-8 +TE

 • Phân lân nung chảy (FMP)
Video
Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình

Giải thưởng

 • HUY CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG 2

 • GIẢI VÀNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA

 • HUY CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG 3

 • SAO VÀNG ĐẤT VIỆT NĂM 2005 VÀ 2008

 • SAO VÀNG ĐẤT VIỆT NĂM 2011 VÀ 2013

 • GIẢI THƯỞNG TRÍ TUỆ VIỆT NAM

 • GIẢI THƯỞNG BẠN NHÀ NÔNG

 • HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO

 • THƯƠNG HIỆU MẠNH 2009

 • THƯƠNG HIỆU XANH BỀN VỮNG

 • VÌ SỰ NGHIỆP BẢO VỆ TNMT

 • THƯƠNG HIỆU MẠNH 2008

 • THƯƠNG HIỆU VIỆT

 • THƯƠNG HIỆU HỘI NHẬP QUỐC TẾ

 • CÚP NÔNG NGHIỆP NÔNG DÂN NÔNG THÔN

 • BÔNG LÚA VÀNG VIỆT NAM
01:12 - 01/07/2016
Phân bón chuyên dùng cho cà phê, hồ tiêu
Phân đa dinh dưỡng NPKS 10-12-5-3S-20CaO
03:37 - 25/08/2014
Phân bón chuyên dùng cho các loại cây trồng trên vùng đất Tây Nguyên
Phân đa dinh dưỡng NPK 17-5-16-1
03:29 - 25/08/2014
Phân NPK chất lượng cao chuyên dùng bón thúc cho lúa.
Phân NPK NINH BÌNH 11-2-11+TE
02:34 - 25/08/2014
Phân NPK bón thúc cho các loại cây trồng trên các loại đất. Cung cấp các chất dinh dưỡng đa lượng: Đạm, Lân, Kali và các chất dinh dưỡng trung vi lượng...
Phân đa dinh dưỡng NPK 10-12-5
09:18 - 21/08/2014
Phân NPK dùng bón lót cho tất cả các loại cây trồng.
Phân đa dinh dưỡng NPK 10-10-12
09:03 - 21/08/2014
Phân bón chuyên dùng cho cây Cà phê
Phân đa dinh dưỡng NPK 10-10-5
08:43 - 21/08/2014
Phân NPK dùng bón lót cho tất cả các loại cây trồng.
Phân đa dinh dưỡng NPK 5-12-3
08:16 - 21/08/2014
Phân NPK chuyên dùng bón lót cho lúa và các loại cây trồng
Phân NPK NINH BÌNH 8-10-3-8
08:10 - 21/08/2014
Phân NPK chuyên dùng bón lót cho lúa và các loại cây trồng
 1   2