Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình có trụ sở chính tại: Xã Ninh An, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình tiền thân là Nhà máy Phân lân Ninh Bình, được thành lập năm 1977; Từ ngày 01/01/2005 chuyển sang mô hình Công ty cổ phần trong đó Nhà nước nắm cổ phần chi phối 51% vốn điều lệ, là một trong bốn doanh nghiệp sản xuất phân lân lớn nhất của Việt Nam, là doanh nghiệp thành viên Tập đoàn công nghiệp Hóa chất Việt Nam.

Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình có trụ sở chính tại: Xã Ninh An, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Điện thoại: 0229.3610024; 02293.610863 – Fax: 02293.610013
Tel: 02293.610024; 02293.610863 – Fax: 02293.610013
Website:http://www.niferco.com.vn
⦁ Năng lực sản xuất và sản phẩm chủ yếu của Công ty hiện nay:
1. Phân lân nung chảy (FMP): 300.000 tấn/năm
2. Phân đa dinh dưỡng NPK các loại: 200.000 tấn/năm
Các sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn Quốc gia, phù hợp tiêu chuẩn và quy định Quốc tế.

 

GIỚI THIỆU CHUNG

Hotline: 0229.3610863 Chat Facebook

HỖ TRỢ ONLINE