NIFERCO - CÂY NO ĐỦ MÙA BỘI THU

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NINH BÌNH (NIFERCO)

Địa chỉ: Xã Ninh An, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Điện thoại: 02293.610024 - 02293.610863

Fax: 02293.610007 - 02293.610013

Website: www.niferco.com.vn

Email: sales@niferco.com.vn

+ =