NIFERCO - CÂY NO ĐỦ MÙA BỘI THU

Phân hỗn hợp NPK

1. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHÂN HỖN HỢP NPK NINH BÌNH

- Từ năm 1990 Công ty đã sản xuất sản phẩm phân hỗn hợp NPK Ninh Bình 3 màu, thành phần dinh dưỡng lân từ lân nung chảy.
- Từ năm 2010 Công ty có thêm loại sản phẩm phân hỗn hợp NPK tan nhanh (vê viên) sản xuất bằng công nghệ tiên tiến, sử dụng rất tốt cho các loại cây trồng trên các loại đất.
- Công nghệ sản xuất phân hỗn hợp NPK 3 màu: Đạm, Lân, Kaly, DAP và các thành phần trung vi lượng phối trộn khô với nhau theo một tỷ lệ nhất định, tạo ra một sản phẩm phân hỗn hợp NPK.
Đặc điểm: Sản phẩm khô, rời dễ bón, không vón hòn, vón cục trong quá trình dự trữ, bảo quản. Sản phẩm có 3 màu riêng biệt nhận biết phân bằng mắt thường. 

- Công nghệ sản xuất phân hỗn hợp NPK vê viên:
Đạm, Lân, Kaly và các nguyên liệu khác được đưa vào máy vê viên cùng với chất tạo hạt vê thành viên sau đó sấy khô, sàng phân loại rồi đóng bao.
Đặc điểm: hạt chắc, độ đồng đều rất cao cho từng hạt phân.

2. ĐẶC TÍNH CỦA PHÂN HỖN HỢP NPK NINH BÌNH

Cung cấp các chất dinh dưỡng đa lượng cho cây trồng:

- Đạm (N): là chất dinh dưỡng rất cần thiết và rất quan trọng trong suốt quá trình phát triển và sinh trưởng của cây trồng. 

- Lân (P2O5): là một hợp chất dinh dưỡng, ngoài cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng còn cung cấp sự điều chỉnh cho đất, đặc biệt là đất chua (axit). 

- Kali (K2O): có vai trò chủ yếu trong việc thúc đẩy, vận chuyển các chất dinh dưỡng từ môi trường đất thông qua bộ rễ lên nuôi cây trồng. 

- Chất vôi (CaO): có tác dụng khử chua, hạ phèn, khử độc cho đất, tăng nhanh độ phì nhiêu của đất.

- Chất Magie (MgO): có tác dụng khử chua như vôi, ngoài ra còn là thành phần tạo nên nhân của diệp lục tố, giúp cây trồng quang hợp ánh sáng, tổng hợp chất hữu cơ, chất đường, chất béo, vận chuyển chất dinh dưỡng tăng chất lượng hạt, củ, quả.

- Chất Silic (SiO2): có tác dụng giúp cây trồng chống đổ ngã, kháng sâu bệnh.

- Các chất trung, vi lượng khác: S, Mn, Cu, Zn, B, Fe, Mo....có tác dụng thúc đẩy sự phát triển toàn diện của cây trồng, thiếu nó cây trồng không thể phát triển bình thường.
3. CHỦNG LOẠI PHÂN HỖN HỢP NPK NINH BÌNH:

Sản phẩm NPK chuyên dùng cho bón lót
NPK-S 5.10.3+8S; NPK 5.12.3, NPK-S 6.9.3+8S+TE, NPK 10.10.5, NPK-S 9.6.3+8S+TE...

Sản phẩm NPK chuyên dùng cho bón thúc
NK 12.10+TE, NPK-S 16.5.17+6S+TE, NPK-S 17.5.16+6S+TE, NPK 16.16.8+TE...

Sản phẩm NPK chuyên dùng

NPK Lúa 1, NPK Lúa 2, NPK Ngô 1, NPK Ngô 2...