NIFERCO - CÂY NO ĐỦ MÙA BỘI THU

Công ty cổ phần Phân Lân Ninh Bình (Niferco) là một trong những Công ty sản xuất phân lân nung chảy lớn nhất Việt Nam. Tiền thân là Nhà máy Phân lân Ninh Bình, được thành lập năm 1977.

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2005 Công ty chuyển đổi sang Công ty cổ phần, trong đó Tập đoàn hóa chất Việt Nam nắm cổ phần 51% vốn điều lệ.

Địa chỉ công ty: Thôn Bộ Đầu, Xã Ninh An, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình.

Điện thoại: 02293.610024 - 02293.610863

Fax: 02293.610007 - 02293.610013

Website: www.niferco.com.vn

Email: sales@niferco.com.vn