NIFERCO - CÂY NO ĐỦ MÙA BỘI THU

NPK 8.7.3

Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng:

- Đạm tổng số (Nts): 8%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 7%; Kali hữu hiệu (K2Ohh): 3%;

- Độ ẩm: 5%

Hướng dẫn sử dụng: 

- Bón lót cho lúa, rau màu: lượng bón tốt nhất 20-25 kg/sào (360m2), lúa lai tăng thêm 5kg.

- Bón cho cây công nghiệp dài ngày 0,5-1,5 kg/gốc, bón vùi phân trong đất.

- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát. Mang trang bị bảo hộ khi bón phân.

Thời hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.