NIFERCO - CÂY NO ĐỦ MÙA BỘI THU

NPK-S 8.10.3+8S

Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng:

- Đạm tổng số (Nts): 8%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 10%; Kali hữu hiệu (K2Ohh): 3%; Lưu huỳnh (S): 8%; 

- Độ ẩm: 5%.

Hướng dẫn sử dụng: 

- Bón lót cho lúa, rau màu: lượng bón tốt nhất 15-25 kg/sào (360m2), lúa lai bón tăng thêm 5 kg.

- Bón cho cây công nghiệp dài ngày 0,5-1,5 kg/gốc, bón vùi phân trong đất.

- Bón cho các loại cây trồng khác: theo nhu cầu dinh dưỡng của cây.

- Trộn đều từng bao trước khi bón phân.

- Mang trang bị bảo hộ khi bón phân.

Thời hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.