NIFERCO - CÂY NO ĐỦ MÙA BỘI THU

NPK 10.10.5

Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng:

- Đạm tổng số (Nts): 10%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 10%; Kali hữu hiệu (K2Ohh): 5%; 

- Độ ẩm: 5%.

Hướng dẫn sử dụng: 

- Bón lót cho lúa, rau màu: lượng bón tốt nhất 20-25 kg/sào (360m2), lúa lai bón tăng thêm 5 kg.

- Bón cho cây công nghiệp dài ngày 0,5-1,5 kg/gốc, bón vùi phân trong đất.

- Trộn đều từng bao trước khi bón phân, không hòa nước để tưới.

- Mang trang bị bảo hộ khi bón phân.

Thời hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.