NIFERCO - CÂY NO ĐỦ MÙA BỘI THU

NPK 12.6.3-8+TE

Phân NPK bổ sung vi lượng

Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng:

- Đạm tổng số (Nts): 12%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 6%; Kali hữu hiệu (K2Ohh): 3%; Lưu huỳnh (S): 8%

- TE (Fe: 100mg/kg; Mn: 50mg/kg; B: 50mg/kg; Zn: 50mg/kg);

- Độ ẩm: 5%

Hướng dẫn sử dụng:

- Bón thúc cho lúa, rau màu: lượng bón tốt nhất 12-20 kg/sào (360m2); lúa lai bón tăng thêm 5kg.

- Bón cho cây công nghiệp dài ngày: 0,5-1 kg/gốc; bón vùi phân trong đất.

- Mang trang bị bảo hộ khi bón phân.

Thời hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.