NIFERCO - CÂY NO ĐỦ MÙA BỘI THU

NK 12.10+TE

Phân bón NPK bổ sung vi lượng

Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng:

- Đạm tổng số (Nts): 12%; Kali hữu hiệu (K2Ohh): 10%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 2%;

- TE (Fe: 100mg/kg; Mn: 50mg/kg; B: 50mg/kg; Zn: 50mg/kg);

- Độ ẩm: 5%

Hướng dẫn sử dụng:

- Bón thúc cho các loại cây trồng trên các loại đất.

- Bón thúc cho cây lúa chia làm 2 lần:

+Thúc 1(khi lúa hồi xanh): 13-15kg/sào (360m2);

+Thúc 2(khi phân hóa đòng): 3-5kg/sào (360m2);

- Bón thúc cho cây ngô: 20-25kg/sào (360m2) chia làm 2 lần bón;

- Bón thúc cho cây ăn quả thời kỳ kinh doanh: 4-7kg/cây chia làm 3 lần bón;

- Bón thúc cho cây công nghiệp: 2-4kg/cây/năm chia làm 2 lần bón;

- Bón thúc cho cây khoai mì, rau màu và cây trồng khác: theo nhu cầu dinh dưỡng của cây;

- Mang trang bị bảo hộ khi bón phân.

Thời hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.