NIFERCO - CÂY NO ĐỦ MÙA BỘI THU

NPK 17.5.16+1S trộn hỗn hợp

NPK bổ sung trung lượng

Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng:

- Đạm tổng số (Nts): 17%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 5%; Kali hữu hiệu (K2Ohh): 16%; Lưu huỳnh (S): 1%;

- Độ ẩm: 5%

Hướng dẫn sử dụng:

- Trộn đều từng bao trước khi bón;

- Bón thúc cho lúa, rau màu: lượng bón tốt nhất 10-15kg/sào (360m2), lúa lai bón tăng thêm 5kg.

- Bón cho cây công nghiệp dài ngày 0,5-1kg/gốc, bón vùi phân trong đất.

- Không hòa nước để tưới, mang trang bị bảo hộ khi bón phân.

Thời hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.