NIFERCO - CÂY NO ĐỦ MÙA BỘI THU

Công ty CP Phân lân Ninh Bình hưởng ứng ngày Pháp luật 09/11/2023

(09/11/2023)

Thực hiện kế hoạch số: 1574/HCVN-PC ngày 31/10/2023 của Tập đoàn hóa chất Việt Nam về việc Tổ chức, triển khai ngày Pháp luật năm 2023, Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình đã cụ thể hóa bằng những chương trình thiết thực như:

- In, căng băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại những địa điểm tập thể CBCNV-NLĐ dễ đọc, dễ thấy;

- Xây dựng kế hoạch, viết bài tuyên truyền phổ biến pháp luật tới từng phòng ban, phân xưởng, tổ sản xuất và từng người lao động về chính sách bảo hiểm xã hội, chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các hình thức xử lý tệ nạn xã hội theo quy định của pháp luật. Một số hình ảnh trong đợt phổ biến, tuyên truyền pháp luật: