NIFERCO - CÂY NO ĐỦ MÙA BỘI THU

Lân bột

Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng: 

- Lân hữu hiệu (P2O5hh): 15%; Canxi (CaO): 28%; Magie (MgO): 14%; Cadimi (Cd): 12mg/kg;

- Cỡ hạt qua lỗ sàng vuông 5mm : 90% ;

- Độ ẩm : 1%.

Hướng dẫn sử dụng:

- Bón lót cho lúa và cây rau màu: lượng bón tốt nhất 20-30 kg/sào (360m2), lúa lai bón tăng thêm 5kg;

- Bón cho cây công nghiệp dài ngày: 1-2kg/gốc; bón vùi phân trong đất.

- Có tính kiềm pH ≥ 8.5 nên có tác dụng khử chua rất tốt.

- Không hòa nước để tưới, mang trang bị bảo hộ khi bón phân.

Thời hạn sử dụng: 60 tháng kể từ ngày sản xuất.