NIFERCO Tổ chức khoá học về Quản trị marketing và chăm sóc khách hàng | Tin tức | Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình

NIFERCO Tổ chức khoá học về Quản trị marketing và chăm sóc khách hàng | Tin tức | Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình

English Vietnamese
Giới thiệu sản phẩm

 • Phân NPK-S+TE NINH BÌNH 17.5.16-6S+TE

 • Phân lân nung chảy dạng viên

 • Phân đa dinh dưỡng NPKS 10-12-5-3S-20CaO

 • Phân đa dinh dưỡng NPK 17-5-16-1

 • Phân NPK NINH BÌNH 9.10.2-8

 • Phân NPK NINH BÌNH 6.10.2-8

 • Phân NPK NINH BÌNH 11-2-11+TE

 • Phân đa dinh dưỡng NPK 10-12-5

 • Phân đa dinh dưỡng NPK 10-10-12

 • Phân đa dinh dưỡng NPK 10-10-5

 • Phân đa dinh dưỡng NPKS 6-12-2-2

 • Phân đa dinh dưỡng NPK 6-12-2

 • Phân đa dinh dưỡng NPK 5-12-3

 • Phân NPK NINH BÌNH 8-10-3-8

 • Phân NPK NINH BÌNH 16.12.8 +TE

 • Phân NPK NINH BÌNH 5-10-3-8

 • Phân NPK NINH BÌNH 12-2-10+TE

 • Phân NPK NINH BÌNH 16-16-8 +TE

 • Phân lân nung chảy (FMP)
Video
Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình

Giải thưởng

 • HUY CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG 2

 • GIẢI VÀNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA

 • HUY CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG 3

 • SAO VÀNG ĐẤT VIỆT NĂM 2005 VÀ 2008

 • SAO VÀNG ĐẤT VIỆT NĂM 2011 VÀ 2013

 • GIẢI THƯỞNG TRÍ TUỆ VIỆT NAM

 • GIẢI THƯỞNG BẠN NHÀ NÔNG

 • HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO

 • THƯƠNG HIỆU MẠNH 2009

 • THƯƠNG HIỆU XANH BỀN VỮNG

 • VÌ SỰ NGHIỆP BẢO VỆ TNMT

 • THƯƠNG HIỆU MẠNH 2008

 • THƯƠNG HIỆU VIỆT

 • THƯƠNG HIỆU HỘI NHẬP QUỐC TẾ

 • CÚP NÔNG NGHIỆP NÔNG DÂN NÔNG THÔN

 • BÔNG LÚA VÀNG VIỆT NAM
NIFERCO Tổ chức khoá học về Quản trị marketing và chăm sóc khách hàng
NIFERCO Tổ chức khoá học về Quản trị marketing và chăm sóc khách hàng
06:11 - 17/08/2018

Thực hiện kế hoạch đào tạo của Công ty năm 2018. Nhằm nâng cao trình độ và phát triển các kỹ năng cho đội ngũ cán bộ nhân viên làm công tác thị trường.  Công ty đã phối kết hợp với Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển FIG tổ chức khoá học về Quản trị marketing và chăm sóc khách hàng cho hơn 30 học viên là cán bộ, nhân viên làm công tác thị trường của Công ty từ ngày 15-16/8/2018

Giảng viên của khoá học là cô giáo có nhiều kinh nghiệm trong công tác giảng dậy và thực tế của trường Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội, với phương pháp chuyền đạt và giảng dậy mới, tập chung vào việc sử lý các tình huống thực tế đang diễn ra thực tế trên thị trường và của Công ty. Các học viên đã có những thay đổi về nhận thức và trao dồi thêm các kỹ năng trong công tác Marketting, kỹ năng bán hàng, quản trị quan hệ và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, qua lớp học các học viên còn được trải nghiệm về những tình huống thực tế đã và đang diễn ra trên thị trường thật thú vị và rất bổ ích cho công việc sau này.

Sau khoá học các cán bộ, nhân viên làm công tác thị trường của Công ty sẽ nâng cao được trình độ và hoàn thiện dần các kỹ năng cần thiết để phục tốt công tác thị trường của Công ty giao trong tình hình hiện nay Qua khoá học này lãnh đạo Công ty sẽ có kế hoạch để tiếp tục tổ chức các khoá đào tạo khác trong thời gian tiếp theo.